fbpx

אם את יכולה לעשות את זה,
את יכולה לעשות כל דבר

ההריון והלידה הנם זמן קצר שבו יש לאשה יכולת השפעה עצומה על הבריאות הגופנית והנפשית שלה ושל ילדיה לטווח הארוך.

הלידה היא אחת החוויות המעטות שנותרו בחברה, שבסופו של דבר, כאשר היא נעשית בצורה פיזיולוגיות, היא בלתי צפויה, בלתי נשלטת וכתוצאה מכך היא גם רגשית ביותר.

היא לוקחת אותנו אל הסף, אל קצה היכולת שלנו להתמודד. אבל גם אומרת –  את יכולה לעשות את זה! ואם את יכולה לעשות את זה, את יכולה לעשות כל דבר.

בואי נדבר על זה